Нормативні документи

Нормативні документи

Внутрішня система забезпечення якості освіти розбудовується на виконання статті 41 Закону України «Про освіту» для спрямування та контролю діяльності Первомайського ліцею №5  щодо забезпечення якості освіти.
Внутрішня система забезпечення якості освіти може мати такі основні складові:

  • стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;
  • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
  • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання учнів;
  • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педа­гогічної діяльності педагогічних працівників;
  • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників;
  • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи учнів;
  • забезпечення наявності інформаційних систем для ефектив­ного управління ліцеєм;
  • створення в ліцеї інклюзивного освітнього середо­вища, універсального дизайну та розумного пристосування.