Критерії оцінювання учнів

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Критерії оцінювання навчальних досягнень  учнів 1- 4  класів

Оцінювання результатів навчання та особистісних надбань учнів у 1-4 класах здійснюється відповідно до наказу МОН України

від 13.07.2021 №813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти».


https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-1-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti


Відповідно п.28 Державного стандарту початкової освіти отримання даних та формулювання суджень про результати навчання учнів здійснюються у процесі формувального та підсумкового оцінювання.

      Оцінювання результату особистісних надбань учня/учениці у 1-4 х класах  виражається вербальною оцінкою.

       Оцінювання результату  навчання учнів 1-4 класів здійснюється, за рішенням педагогічної ради Первомайського ліцею №5 від 31.08.2021  року №7,  вербально, у Свідоцтві досягнень позначається  «//».

     Формулювання оцінювальних суджень, визначення рівня результату навчання здійснюється на основі Орієнтовної рамки оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів ЗЗСО (Додаток 1 до методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти. Наказ МОН України від 13.07.2021 №813)Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 6-11 класів


     Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13/stru

     Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

     Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та ін.).

     Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 12-бальною системою (шкалою), відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11#Text

 


Скачати
Скачать этот файл (крітерії оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавства.pdf)крітерії оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавства.pdf[ ]103 Kb
Скачать этот файл (крітерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики та астрономії.pdf)крітерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики та астрономії.pdf[ ]114 Kb
Скачать этот файл (Критерії оцінювання з фізичної культури.pdf)Критерії оцінювання з фізичної культури.pdf[ ]193 Kb
Скачать этот файл (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів  з мистецтва 8-9.pdf)Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з мистецтва 8-9.pdf[ ]109 Kb
Скачать этот файл (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів  З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА.pdf)Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА.pdf[ ]91 Kb
Скачать этот файл (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів  з української  мови та літератур)Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови та літератур[ ]370 Kb
Скачать этот файл (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів .-з-трудового-навчання.pdf)Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів .-з-трудового-навчання.pdf[ ]215 Kb
Скачать этот файл (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів .Історія.pdf)Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів .Історія.pdf[ ]191 Kb
Скачать этот файл (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів .БIОЛОГIЯ.pdf)Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів .БIОЛОГIЯ.pdf[ ]413 Kb
Скачать этот файл (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів .Етика.pdf)Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів .Етика.pdf[ ]93 Kb
Скачать этот файл (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів .Захист України.pdf)Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів .Захист України.pdf[ ]103 Kb
Скачать этот файл (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів .Правознавство.pdf)Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів .Правознавство.pdf[ ]104 Kb
Скачать этот файл (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів .Хімія.pdf)Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів .Хімія.pdf[ ]122 Kb
Скачать этот файл (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з математики.pdf)Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з математики.pdf[ ]137 Kb
Скачать этот файл (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з російської мови та зарубіжної л)Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з російської мови та зарубіжної л[ ]164 Kb
Скачать этот файл (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів Основи медіаграмотності.pdf)Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів Основи медіаграмотності.pdf[ ]84 Kb
Скачать этот файл (Критерії-оцінювання-навчальних-досягнень-учнів інформатика(1).pdf)Критерії-оцінювання-навчальних-досягнень-учнів інформатика(1).pdf[ ]102 Kb
Скачать этот файл (Критерії-оцінювання-навчальних-досягнень-з-АНГЛІЙСЬКОЇ-МОВИ.pdf)Критерії-оцінювання-навчальних-досягнень-з-АНГЛІЙСЬКОЇ-МОВИ.pdf[ ]135 Kb