Батькам майбутніх першокласників 

У 2023/2024 навчальному році планується набір до 1 класів:

 Переглянути відеоролик за покликанням: https://youtu.be/vtApu9AFdeU

 

Вчитель Чернушенко Тетяна Іванівна

 

Освіта: вища - Харківський Національний Університет ім. Каразіна.

Педагогічний стаж: 30 років 
І кваліфікаційна категорія
Педагогічне кредо: 
"Творчості, як будь-якої діяльності, можна вчитися" (Г. Альтшуллер) 

Кабінет №29 знаходиться на 3 поверсі.

Відеовізитка за покликанням : https://www.youtube.com/watch?v=sHQSX3Okj1Q&t=11s

 

 

 Вчитель Чубукіна Ірина Олексіївна  

 

 
 
Стаж роботи - 32 роки.
Закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди.
Категорія - вища.
Кабінет №26 знаходиться на 3 поверсі.
Посилання на відео https://youtu.be/JBRLnEnihhI

 

 

Вчитель Ольшанська Ірина Володимирівна 

 

Моє кредо:

«Всіма можливими способами треба     запалювати    в    дітях гаряче   прагнення   до  знань і вмінь»

-Місце роботи: Первомайський ліцей № 5 

- Освіта: вища

- Закінчила :

- у  1989 році  Красноградське педагогічне училище Харківської області за спеціальністю “Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи”; 

- у 1995 році - Харківський державний  університет за спеціальністю “Українська мова та література”

Педагогічний стаж : 29 років

Контактний телефон : +38(066)-298-9043

 

Кабінет 1-В класу розташований на другому поверсі.                                                                             

Посилання на відео https://youtu.be/JBRLnEnihhI

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Порядок зарахування учнів до 1 класу

Які документи необхідно додати до заяви?

Зарахування  здійснюють відповідно до наказу директораа, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника). 

 До заяви додають:

1) копію свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу  (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року за № 794/18089.

 

 У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви можуть додавати оригінал або копію висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації. У випадку подання копій документів, передбачених цим пунктом, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування .

 

Як діяти внутрішньо переміщеним особам, біженцям?

 

Діти або один з їхніх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають одного чи обох документів зараховуються до закладу освіти без подання зазначених документів . 

 

Де знайти інформацію про вільні місця  та територія обслуговування?

 

Зарахування дітей до початку й впродовж навчального року здійснюють винятково на вільні місця. Після зарахування дітей до закладу освіти їхній розподіл між класами відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».

 

 Зарахування дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного чи спеціального класу (з його утворенням у разі відсутності) здійснюють на підставі даного до заяви висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації).

 

Інформацію про закріплену за закладом територію обслуговування, спроможність закладу освіти, кількість учнів у кожному класі та, відповідно, наявність вільних місць розміщено у розділі "Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти".

 

 Інформацію про наявність вільних місць оприлюднюють також упродовж двох робочих днів з дня появи вільного (вільних) місця (місць) протягом календарного року у розділі цього сайту "Ліцензійований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти".

 

Хто відповідальний за достовірність документів?

 

За повноту й достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу освіти, відповідає згідно з вимогами законодавства особа, яка їх подає.

 

Як відбувається зарахування до початкової школи?

 

Заяву про зарахування дитини до першого класу закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця дитина, та документи, визначені  Порядком, подаються  одним з батьків дитини особисто до 31 травня.

 

Крім того заяви та документи  до 31 травня можуть бути подані до інших закладів освіти (без обмеження їх кількості) для зарахування на вільні місця.

 

 У разі наявності та за бажанням одного з батьків під час подання заяви може бути пред’явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого вказуються в заяві.

 

 Упродовж 1 – 15 червня заяви про зарахування дітей не приймають, що не позбавляє права батьків подавати заяви після 15 червня на вільні місця. Присутність дитини під час подання заяви, жеребкування або її зарахування не є обов’язковою, не може вимагатися працівниками закладу освіти чи бути умовою її зарахування.

 

 Якщо кількість заяв перевищує кількість місць?

 

Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей відбувається за такими правилами:

 

 1) до 1 червня включно зараховують усіх дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності);

 

 2) до 15 червня включно на вільні місця зараховують дітей, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування. процедуру проведення якого розробляють відповідно до Порядку, схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником;

 

 3) до 15 червня включно зараховують на вільні місця та за умови утворення окремого (окремих) класу (класів) тих дітей, які не проживають на території обслуговування цього закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується закладом освіти та затверджена Державною службою якості освіти України. У випадку якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у такому класі (класах), зарахування дітей відбувається за результатами жеребкування.

 

Як проводять жеребкування для зарахування дітей до закладу освіти на вільні місця?

 

Конкурсний відбір дітей для зарахування на вільні місця проводять за допомогою жеребкування.

 

Жеребкування проводять у період з 5 по 10 червня та визначають Порядком проведення жеребкування для зарахування дітей до закладу освіти на вільні місця.

 

 Жеребкування є заходом публічного характеру, яке проводять за добровільною присутністю батьків дітей, які претендують на вільні місця, або уповноваженої ними особи (далі – учасники жеребкування) на засадах випадкової вибірки, прозорості та відкритості.

 

 Під час жеребкування мають право бути присутніми представники засобів масової інформації та громадських об’єднань, зареєстрованих в установленому порядку.

 

 Учасник жеребкування може звернутися зі скаргою до органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, протягом двох робочих днів після оголошення результатів жеребкування.